Avìs legal

En virtut del que està establert per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa al usuari que el domini www.psiquia.cat pertany, com a titular a:

NÚRIA GRACIA GALL (en endavant, PSIQUIA) CIF: 46.064.843-I
Consell de Cent, 80, pis 6 º, Porta 3ª

Barcelona (08015 - Barcelona)

www.psiquia.cat

 

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest lloc web es regirà per les presents condicions, incloent-hi els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des de PSIQUIA li demanem que llegeixi atentament aquestes condicions ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Cal saber que amb el simple accés a la pàgina web ja se’l considera "usuari" de la pàgina i amb això s'accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions vigents en cada moment. En cas de no voler acceptar-les, es recomana no continuar fent ús de la pàgina web. Cal destacar que l'accés a www.psiquia.cat és gratuït i no requereix subscripció prèvia o registre.

PSIQUIA es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, comprometent-se a publicar i amb això informar de les variacions que podrien afectar als usuaris. Aquestes modificacions es consideraran acceptades quan l'usuari segueixi fent ús de la pàgina web.

Així mateix, PSIQUIA es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l'estructura i disseny de la pàgina web, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l'accés a la pàgina web.

Podria ocórrer que derivat de les modificacions en la pàgina web que es descriu en el paràgraf anterior s'incloguessin nous continguts o serveis que a més de quedar subjectes a aquestes Condicions d'Ús també incloguin Condicions particulars o Especials que ampliïn o substitueixen les presents. En cas de que hi hagi alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l'estipulat en aquestes últimes.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

Durant l'ús del present lloc web, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic durant l'ús de la present pàgina web, quedant prohibit l'ús amb il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesives per PSIQUIA o tercers. Per tant, l'ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l'usuari de realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i / o drets de PSIQUIA i / o tercers--, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web. Tanmateix, haurà d'abstenir-se d'accedir, utilitzar i / o manipular les dades de PSIQUIA.

L’usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb PSIQUIA, constituint-se com a únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a PSIQUIA com a tercers.

PSIQUIA adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això, s'ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables pel que PSIQUIA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i / o fitxers de l'usuari . Preguem als usuaris que s'abstinguin d'introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o logístics que puguin provocar danys a PSIQUIA o tercers.

PSIQUIA es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat a la pàgina web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Propietat intel·lectual i industrial. Admissió de enllaços d'entrada / hipervincles

Permís per reproduir fotografies

Els continguts, les fotografies, els vídeos, els dissenys, els textos, els gràfics, els logotips, les icones, els botons, el programari, els noms comercials, les marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial que es mostri a la pàgina web són propietat de PSIQUIA o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web o en qualsevol xarxa social en què PSIQUIA estigui present, excepte en aquells casos en què existeixi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present pàgina web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de PSIQUIA. Sense perjudici, l’usuari tindrà dret a crear enllaços a la pàgina web d’ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant-se a PSIQUIA el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l'eliminació immediata de qualsevol enllaç al lloc web. Les condicions són:

Serà un dret revocable i no exclusiu.
No es pot donar a entendre que PSIQUIA recomana aquesta web, serveis o productes ni falseja la seva relació.
No ha d'incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícit.
L’enllaç hauria de dirigir a la pàgina web, sense que es permeti la reproducció com a part de la seva web o dins d'un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la pàgina web.
PSIQUIA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin enllaços establerts amb destinació a la pàgina web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relacionat amb aquests llocs web.

PSIQUIA és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

Responsabilitat de l'empresa

PSIQUIA no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes derivats del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com de les derivades d'interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, fortes, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de fortuït cas.

Tant l'accés a la pàgina web com l'ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho fa. Per tant, PSIQUIA no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar-se aquest ús o accés a la informació i solament procedirà a l’eliminació, tan aviat com sigui possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que li sigui notificat o en tingui coneixement efectiu.

PSIQUIA no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic de l’usuari, arxius o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l'ordinador de l'usuari, mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d’aquest, de fallades telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a PSIQUIA.

Normes d'ús de la pestanya Blog

En la secció Notícies informa sobre novetats, serveis oferts, dades d'interès i qualsevol informació general relacionada amb PSIQUIA. La present pàgina web no ofereix la possibilitat de participar als usuaris amb els seus comentaris a les entrades publicades per PSIQUIA a la secció Blog.

PSIQUIA recomana als usuaris que, sota la seva responsabilitat, llegeixi atentament les presents condicions específiques si pretén participar, ja que amb aquesta es consideraran les presents normes d'ús en la seva totalitat. En cas de no estar d'acord amb aquestes normes, es suggereix a l’usuari la seva no participació.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d'Ús es regiran per la legislació espanyola i, en especial, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva Reglament de desenvolupament, a més del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia es resoldrà davant els tribunals de Barcelona.

Última modificació: 28 de setembre de 2018