Col·laboracions de PSIQUIA

ACCU CATALUNYA

ACCU Catalunya, Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa: ACCU Catalunya neix el 1992 amb l’objectiu d’associar les persones que pateixen malalties inflamatòries intestinals i poder oferir-los un conjunt de serveis i activitats destinades a millorar la qualitat de vida dels pacients i familiars. L’associació té una filosofia d’afrontament actiu i positiu de la malaltia i constantment treballa per oferir a l’associat nous projectes.

Des de PSIQUIA oferim atenció psicològica especialitzada a tots els socis d’ACCU Catalunya amb uns preu reduït i subvencionat per la pròpia associació. Les malalties inflamatòries intestinals solen tenir forta relació amb aspectes emocionals i la teràpia psicològica és un bon recurs per entendre aquests vincle i tractar els problemes psicològics causants o derivats de la pròpia malaltia, tant a nivell intrapsíquic com social o familiar.

//psiquia.cat/wp-content/uploads/2016/09/accu-512.jpg

NIDO MONTESSORI CENTER

El Nido Montessori és un centre trilingüe (català, castellà i anglès) que es va fundar l’any 2015 al barri de Gràcia i que no ha parat de créixer des de llavors. Ofereix un entorn d’autèntica pedagogia Montessori per a nens i nenes entre 18 mesos i 6 anys. Aquest innovador centre entén l’educació com a un procés continu que ens acompanya al llarg de tota la vida, i ofereix un ambient adient per l’òptim desenvolupament dels seus alumnes. La filosofia del centre creu en l’auto-construcció com a poder principal de l’infant en desenvolupament, i és per això que els seus ambients ofereixen el màxim d’oportunitats possibles per a l’exploració i per fomentar la llibertat i la felicitat dels nens i nenes.
Psiquia ofereix atenció, orientació, diagnòstic i tractament per a nens i famílies amb problemàtiques lligades al desenvolupament infantil i les seves diferents etapes. S’ofereix teràpia especialitzada en atenció precoç, adreçada a infants entre 0 i 6 anys.

//psiquia.cat/wp-content/uploads/2016/09/nido-512.jpg

PSICOLEGS SENSE FRONTERES CATALUNYA

neix al 1993 com a grup de treball del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, col·laborant i treballant en sensibilització amb projectes d’ONGs com Metges Sense Fronteres, Amnistia Internacional o SOS Racisme, entre d’altres . El 2005 es registra com a associació. Actualment treballa en un Pla d’Actuació Comunitària al barri del Poble Sec de Barcelona i ofereix atenció psicològica grupal i individual a persones amb recursos econòmics limitats.

Des de PSIQUIA destinem una part del nostre treball a atendre usuaris de Psicòlegs Sense Fronteres en teràpia individual, ja que considerem que l’accés a la teràpia psicològica no ha de quedar limitat pel poder adquisitiu i ha de ser garantida universalment.

//psiquia.cat/wp-content/uploads/2016/09/psicolegs-sense-512.jpg

ASSOCIACIÓ DE DIABETIS DE CATALUNYA

L’Associació de Diabetis de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre. Neix el 1992 com la unió de les diferents delegacions existents al territori català, amb l’objectiu de protegir i millorar la qualitat de vida dels pacients de diabetis i els seus familiars.

L’associació vetlla per que els seus socis tinguin accés a la informació actualitzada i serveis necessaris per tal d’afrontar la malaltia, i aposta pel treball multidisciplinar entre entitats i professionals.

ADC contínuament participa de projectes per tal de garantir els drets dels malalts i ajudar-los i assessorar-los en tot moment.

El debut de la diabetis té, sovint, un origen d’estrès psíquic. L’afrontament de la malaltia suposa la transició per un dol difícil i haver de fer front a aprendre a viure d’una manera diferent. L’impacte emocional que això suposa sovint requereix d’ajuda professional, que acompanyi i converteixi la crisis en oportunitat pel canvi i l’enfortiment de la persona.

És per això que ADC i PSIQUIA han arribat a un acord de col·laboració per tal de poder atendre aquesta demanda psicològica a un preu reduït, posant a l’abast dels socis una teràpia psicològica de qualitat. Per que, des de PSIQUIA, considerem que la salut mental es un dret.

//psiquia.cat/wp-content/uploads/2016/09/adc.jpg

¿Dificultats de parella? ¿Problemes amb adolescents?