Política de privacitat

NÚRIA GRACIA GALL (en endavant, PSIQUIA) té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a través dels formularis facilitats a www.psiquia.cat o a través de qualsevol forma de contacte referit a la pàgina web.

Respecte a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i al Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, RGPD), aquest treball de compilació de dades es regirà a partir de els termes descrits a continuació:

Informació sobre la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades de caràcter personal

PSIQUIA podrà recopilar dades d'aquells usuaris que es posin en contacte a través d'un correu electrònic o telèfon i que legitimaran el tractament de la informació segons les disposicions recollides en aquest apartat, donant el consentiment per a això.

L’usuari consenteix inequívocament que les dades de caràcter personal que faciliten siguin tractats per a la seva recollida, registre en els fitxers de PSIQUIA i utilització amb les següents finalitats:

Gestionar el motiu del seu contacte i donar-los un tràmit a nivell administratiu
Prestar els serveis indicats a la nostra pàgina web
Remissió de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries, incloent el enviament de Newsletter en les condicions que s'exposaran en el corresponent apartat.
Així mateix, l’usuari autoritza que les dades de caràcter personal que tracti PSIQUIA siguin cedides o comunicades a empreses associades a PSIQUIA, amb les mateixes finalitats per als que han estat recaptats.

S’informa a l’usuari que la base legal per al tractament de les seves dades de caràcter personal és el consentiment. A fi de complir amb aquest requisit, l’usuari haurà d'emplenar els camps marcats com a "obligatoris" en el formulari de contacte de la nostra pàgina web, a més d'acceptar la present política de privacitat. La complimentació parcial o l’incompliment de la informació explicada anteriorment pot donar lloc a la no atenció de la seva sol·licitud.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. En cas contrari, PSIQUIA podrà excloure l’usuari dels serveis que hagi sol·licitat sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

Es comunica als usuaris que les dades de caràcter personal es conservaran fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat pels quals van ser recaptats o registrats en els nostres fitxers. Posteriorment, les dades de caràcter personal que compleixen aquesta condició seran suprimides, tret que existeixi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació. Destacar que, de la mateixa manera, les dades de caràcter personal seran suprimides en el cas que l’usuari exerceixi el dret de cancel·lació de les dades.

S’informa que PSIQUIA contracta la gestió d'algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei amb els encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de dades personals.

Drets dels usuaris

El consentiment prestat per l'usuari pot ser revocat en qualsevol moment i, per això, els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, així com la limitació o oposició a la seva disposició previstos en el RGDP i la LOPD , dirigint una comunicació per escrit a l'adreça: Consell de Cent, 80, pis 6º, Porta 3ª, de la localitat de Barcelona (CP 08015 - Barcelona); o bé a través de correu electrònic nuria.gracia.gall@gmail.com incloent en tots dos casos la fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu similar i el tema "PROTECCIÓ DE DADES - PSIQUIA".

L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que la tramitació de dades personals que li correspon infringeix el Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Seguretat aplicada a les dades de caràcter personal

Amb l'objectiu de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, PSIQUIA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessaries amb l'objectiu d'evitar la pèrdua de dades, així com el tractament o l'accés no autoritzat de tercers tal i com estableix la legislació vigent en aquesta matèria i tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades acumulades.

Modificacions

La present Política de Privacitat pot ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de la pàgina web i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant-se PSIQUIA aquest dret en exclusiva.

Contacte amb PSIQUIA

Consell de Cent, 80, pis 6 º, Porta 3ª

Barcelona (08015 - Barcelona)

Tlf. 646.04.67.38

nuria.gracia.gall@gmail.com

Última modificació: 28 de setembre de 2018