Teràpies amb nens, adolescents, adults i teràpia de parella

//psiquia.cat/wp-content/uploads/2016/09/terapia-adultos.png

Teràpia adults: hi ha moments en que un pot sentir que no té recursos suficients per afrontar el que li està passant a la vida. Sovint aquest malestar es fa evident a partir d’un fet puntual, una pèrdua, estrès laboral, una malaltia,… a vegades sentim que el problema ve de lluny, que mai hem sabut ben bé com afrontar-lo, que ensopeguem una i una altra vegada amb la mateixa pedra, a vegades no sabem ni què és el que pot estar fallant. En tot cas, sentim que no ens trobem bé i volem canviar la nostra manera de viure emocionalment les coses. La teràpia psicològica ens ajuda a pensar en què ens passa i per què. El psicòleg és un professional preparat per ajudar-nos a conèixe’ns i poder reflexionar sobre nosaltres mateixos, permetent-nos així poder fer canvis a la nostra vida que ens ajudin a sentir-nos millor, més lliures i més capaços d’afrontar els esdeveniments que hagin de venir.

La teràpia individual és un enquadrament terapèutic on psicòleg i pacient es troben periòdicament per parlar i pensar. Mitjançant l’escolta empàtica, el principi de no jutjar i recursos tècnics diversos, el psicòleg pot ajudar al pacient que ho vulgui a fer canvis profunds en el seu esdevenir psíquic que resultaran en canvis vitals importants.

A vegades el conflicte que tenim no resideix només en nosaltres sinó en l’àmbit de la relació de parella. La teràpia de parella és un espai pensat per a que el terapeuta ajudi a dues persones adultes a poder-se relacionar d’una manera més madura i emocionalment més sana, a través del diàleg i el respecte.

//psiquia.cat/wp-content/uploads/2016/09/terapia-infantil.png

Teràpia infantil: en l’àmbit de la teràpia infantil s’inclou l’atenció psicològica a nens preescolars (atenció precoç), nens en edat escolar i adolescents. Malgrat els tres grups requereixen de tècniques molt diferents d’intervenció, es tracta en el fons de persones en plena evolució i maduració psíquica. Cada etapa evolutiva implica canvis i conflictes propis que cal entendre i abordar adequadament a l’edat i estat maduratiu de la persona.

El patiment psicològic d’un nen o un adolescent, però, sovint és difícil de detectar, ja que no usen els mateixos sistemes de comunicació dels adults. Retards o regressions en llenguatge o altres ítems evolutius, canvis sobtats de conducta, aïllament social, irritabilitat o oposicionisme a les normes, davallada del rendiment escolar,... poden ser símptomes d’alerta que sovint són l’expressió d’un patiment emocional subjacent. És perquè utilitzen un sistema d’expressió molt particular que cal d’un expert que els pugui entendre i comprendre, i amb les intervencions tècniques específiques, els pugui ajudar a trobar-se millor, poder fer amics i tenir una millor comunicació amb els pares, per poder fer una evolució cap a l’etapa adulta de la vida psicològicament més saludable. En nens petits el joc i el dibuix són les eines principals de treball, i amb adolescents el diàleg proper i empàtic és el mitjà bàsic de comunicació.

En la intervenció terapèutica amb un menor sempre cal la conformitat dels dos progenitors i la seva implicació i col·laboració en el tractament. És per això que es fan entrevistes periòdiques amb els pares, on es comenta l’evolució terapèutica i s’ajuda a trobar la millor manera de relació pares-fills que repercuteixi en el benestar del menor i la millor convivència familiar.

//psiquia.cat/wp-content/uploads/2016/09/terapia-evaluacion.png

Avaluacions psicològiques clíniques: una bona teràpia requereix d’un bon diagnòstic. Tot i que a vegades no serveixin les etiquetes mèdiques en la comprensió del que ens passa, sí que com a mínim cal un anàlisi exhaustiu de la personalitat i els seus conflictes bàsics.

La psicologia és una disciplina dotada d’eines concretes per a fer aquesta tasca d’anàlisi del problema i de la personalitat. Tant si es tracta d’un nen petit com d’un adult, en cada cas s’apliquen procediments específics.

Els professionals de Psiquia estem formats per a fer aquesta tasca d’avaluació psicológica clínica. Consisteix en una sèrie de visites de recollida d’informació i aplicació de proves diagnòstiques que desemboquen en una visita de devolució de resultats on, de manera detallada i entenedora, s’expliquen les conclusions de l’avaluació. Aquesta devolució de resultats es pot complementar amb un informe psicològic clínic.